Help Center

Hoe worden de cognitieve scores berekend?

De cognitieve score wordt berekend met behulp van een algoritme dat uw resultaten afstemt op een set van normen die gemaakt en gevalideerd zijn met behulp van onze grote cognitieve database. Uw cognitieve score is afhankelijk van meerdere factoren en variabelen die worden gemeten elke keer dat u een beoordelingstaak doet. Het CogniFit systeem volgt meer dan 150 verschillende variabelen.
Door de jaren heen is de cognitieve databank voortdurend geoptimaliseerd met de meest recente resultaten om ervoor te zorgen dat we een betrouwbare en nauwkeurige meting van uw cognitieve score en uw cognitieve evolutie kunnen bieden.