Help Center

Aanpassen van privacy instellingen

U kunt zelf op ieder moment bepalen om uw privacy instellingen aan te passen en te selecteren welke informatie u wilt delen met andere CogniFit gebruikers of in het openbaar en welke informatie u privé wilt houden.
Om uw privacy voorkeuren te bewerken, klikt u op het pijl-menu op uw homepage en selecteer het tabblad "Privacy".U krijgt dan toegang tot de Privacy pagina waar u kunt kiezen welke informatie u wilt delen. U heeft 2 verschillende keuzemogelijkheden voor elk type informatie:
Openbaar: de informatie kan in het openbaar worden benaderd of door gebruikers van CogniFit.
Niet openbaar: niemand heeft toegang tot deze informatie